bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Borowski Tadeusz, Utwory wybrane, oprac. Andrzej Werner, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.
2. Buryła Sławomir, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego, wyd. Universitas Kraków 2003.
3. Chrystowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna, Literatura współczesna. Podręcznik dla klas maturalnych, wyd. Nakom, Poznań 1992.
4. Januszewski Tomasz, Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich, wyd. Delta, Warszawa 1990.
5. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. Muza, Warszawa 1999.
6. Werner Andrzej, Zwyczajna Apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, wyd. Czytelnik, Warszawa 1981.
7. Historia literatury polskiej- literatura współczesna 1939- 1956, t. IX, wyd. SMS, Bochnia- Kraków 2002.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Nihilizm czy obrona przed nihilizmem – ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
2  Ludzie, którzy szli - streszczenie
3  U nas w Auschwitzu… - streszczenieKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia    Tagi: